Geri
İngilizce Eğitimi

Bilsev Koleji ‘nde tüm sınıflarda İngilizce eğitiminde amaç sadece dil öğretmek değildir; aynı zamanda farklı bakış açılarına saygı göstermeyi ve dünya vatandaşı olmayı hedefleyen, İngiilizcenin bir bağlam içinde sunulduğu, temalarla ve değişik seviyelerde edebiyat eserleriyle zenginleştirilmiş bir müfredat çerçevesinde gerçekleştirilir. Dinleme, konuşma, okuma ve yazma becerileri ile dilin yapısı ve sözcük bilgisi yıllar boyunca sistematik olarak geliştirilir.

 

Felsefemiz
Okulumuz; eğitim felsefesi, yaklaşımları, kurumsal değerleri, akademik personelin yetkinliği ve fiziki imkanlarına dayalı olarak her yıl okulumuzda Cambridge sınavları düzenlenir ve öğrencilerimizin başarıları sertifikalar ile belgelendirilir. Okulumuzda yabancı dil eğitimi Avrupa konseyi modern diller bölümü tarafından oluşturulmuş “ TheCommon European Framework of Reference  For Languages” (CEFR) yani, Avrupa dilleri öğretimi programı’na uygun olarak yapılandırılmıştır bu program dil öğrenim seviyelerini net,anlaşılır standartlarda belirleyen ve dili öğrenen kişinin hangi seviyede neler yapabileceğini açıklayan,yabancı dil öğretiminde ortak ölçütler geliştirmeyi amaçlamaktadır.
Dil Gelişim Takibi

Bilsev Koleji İngilizce öğretmenleri, günceli takip eden ve yeni gelişmeleri sınıf ortamına taşıyabilmek için önemli birçok hizmet içi eğitim alan, donanımı güçlü bir kadrodur. Her öğretmenimiz yurt içi ve dışı birçok kurumla ortak çalışmalara katılır. Okulumuzda eğitim öğretim sürecinde çoklu zeka kuramını göz önünde tutarak farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde planlanmış donanımlı ders ortamları yaratılır. Sınıflarımızda öğrencilerin dili pratik etmesini destekleyen, birçok yöntem ve teknikten yararlanılır. Öğrenci merkezli bir yaklaşım izleyerek, her bireyin eşit fırsatlarla ders ortamında kendini geliştirmesi hedeflenir. Konuların uygunluğuna göre birçok grupla öğretim teknikleri, öğrenci ihtiyaçlarına göre bireysel öğretim teknikleri, her sınıf düzeyinde bilgisayar destekli öğretim, eğitsel oyunlar ve okuma programları uygulanır.

Fransızca Eğitimi
Okulumuzda ikinci yabancı dil olarak öğretilen Fransızca; dünyada 200 milyondan fazla insanın konuştuğu, 29 ülkenin resmi dil olarak belirlediği ve Birleşmiş Milletlerin resmi çalışma dillerinden biridir. Fransızcayı  uygulama ve üretme temelli öğrenen öğrencilerimiz, yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşarken bu dilde düşünme ve kendini ifade etme becerisini de kazanmış olurlar.