İngilizce Eğitimi
Bilsev Koleji’nde öğrenciler anaokulundan itibaren uluslararası standartlarda İngilizce eğitimi alırken, kendilerini keyifli bir dil serüveni içinde bulurlar. Uluslararası standartlardaki dil öğrenimi, CEFR (Avrupa Dilleri Ortak Çerçevesi) kriterleri ile şekillenir. ESL ve EFL metodolojilerinin karışımı, sorgulama ve araştırma temelli uygulanırken, öğrencilerin dinleme (listening), konuşma (speaking), okuma (reading) ve yazma (writing) becerileri de geliştirilir.

 

Natural & Social Sciences
Sosyal Bilimler ve Doğa Bilimleri temel amaçlarını kapsayan altı seviyeli ilköğretim dersidir. CLIL metodolojisini (Bilgi ve Dil ile Bütünleşik Öğrenme) takip eden İngilizce Sosyal Bilimler ve Doğa Bilimleri müfredatı, bilimsel bilgiyi İngilizcenin aracılığıyla öğretir. Bu dersin ana hedefi bilimsel içerikleri öğrenirken aynı zamanda İngilizce pratik yaparak konuşma, yazma ve okuduğunu anlama gibi temel becerilerin edinilmesini sağlamaktır.
Dil Gelişim Takibi
Bilsev Koleji’nde uluslararası geçerliliği olan ve bağımsız merkezler tarafından yapılan sınavlarla öğrencilerin dil edinim gelişimleri objektif bir yöntemle takip edilir. 3. sınıf ile 8. sınıf arasındaki tüm öğrencilere yılda üç kez uygulanan PQS sınavlarıyla öğrencinin dil gelişimi öğrenci bazında yapılan raporlamalarla takip edilir ve sertifikalandırılır.

 

Dijital Platform
Dijital platform, sınıf içinde ve sınıf dışında öğrencilerimizin İngilizce öğrenmelerini güncel dijital içeriklerle (Activity Books, e-Lessons, e-Readers, Talking Stories, Primary Songs and Stories, Quizzes, Word Games) desteklemektedir. Bu içerikler, ilkokul gruplarında çevrimiçi oyun tabanlı olarak sunulmaktadır. İçerikler tüm öğrenme grupları için ders öğretmenleri tarafından oluşturulup, öğrencilere online ödev olarak tanımlanır. Bu ödevlerin kontrolü öğretmenler tarafından raporlanıp, sonuçlar öğrenci ve veli ile paylaşılır.
Fransızca Eğitimi
Okulumuzun ikinci yabancı dil olarak öğretilen Fransızca; dünyada 200 milyondan fazla insanın konuştuğu, 29 ülkenin resmi dil olarak belirlediği ve Birleşmiş Milletlerin resmi çalışma dillerinden biridir. Fransızcayı  uygulama ve üretme temelli öğrenen öğrencilerimiz, yeni bir dil öğrenmenin heyecanını yaşarken bu dilde düşünme ve kendini ifade etme becerisini de kazanmış olurlar.

Dünya Dillerine Giriş Dersi
7000 farklı dilin konuşulduğu günümüz dünyasında, öğrencilerimize birçok ülkenin kültürüyle beraber dillerini tanıtan, o ülkeye özgü insanlarla iletişim kurabilmesini amaçlayan bir derstir. Bu dersle öğrencilerimiz kendilerini Korece’den Japoncaya, Portekizceden İspanyolcaya, Rusçadan Çinceye zengin bir dil ve kültür yolculuğunda bulurlar. Öğrendikleri dilleri ve ona ait kültürleri “Dünya Dilleri ve Kültürleri Şenliği” aktiviteleriyle deneyimleyerek sergileme imkânı bulurlar.