Vizyonumuz

Eğitim ve öğretim hizmetlerini; çağdaş ve teknolojik altyapılar ışığında oluşturan, Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk Milletinin milli-manevi, ahlaki, insani ve kültürel değerlerini benimseyen ve koruyan, ulusal ve uluslararası başarılar elde edebilecek nitelikte hoşgörülü evrensel bireyler yetiştiren, yenilikçi ve sürekli gelişen bir eğitim kurumu olmak.

 

Misyonumuz

Çocuklarımızın; bireysel farklılıklarından  yola çıkararak ilgi ve yeteneklerinin ortaya çıktığı,  yakın çevresi ve dünya hakkında kararlar verdiği, yaratıcılık, merak ve yaşamı öğrenme hızının en yüksek olduğu bu dönemlerde, en az iki yabancı dili etkin bir şekilde kullanabilen onları bir üst öğrenime, yani yaşama hazırlayan  aynı zamanda özgüveni yüksek, sorumluluk sahibi, üretken, paylaşımcı, öğrenmeyi öğrenen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, Cumhuriyet’in değerlerine ve başkalarının haklarına saygılı, değişen ve gelişen dünya koşullarına rahatlıkla uyum sağlayabilecek, çevre bilinci gelişmiş bireyler olarak  yetiştirmektir.