Yeni Liselere Giriş Sistemi ile nitelikli liseler merkezi sınavla öğrenci alırken, diğer liselere adrese dayalı yerleştirme yapılmaktadır. Türkiye genelinde öğrencilerin yaklaşık %10’u ancak nitelikli liselere yerleşebilmektedir. Adrese dayalı yerleştirmede ise herhangi bir başarı sıralaması gözetilmemektedir. Nitelikli liselerin tüm liseler arasında oranının düşük olması, bu liselere geçişte yapılan merkezi yerleştirme sınavlarını daha önemli kılmıştır.
Bilsev Koleji olarak hedefimiz; hazırlamış olduğumuz özgün programla öğrencilerimizin hayallerindeki nitelikli liselere yerleşmelerini sağlamaktır. Bilsev Koleji alanında uzman deneyimli öğretmen kadrosu, nitelikli doküman arşivi, fiziksel ve teknolojik imkanlarıyla öğrencilerimize başarılı bir merkezi sınav hazırlık süreci sunmaktadır.

 

Mentor Öğretmenlik
Okulumuzda her öğrencinin özel bir mentor öğretmeni vardır. Mentor öğretmen öğrencisinin etkili ve düzenli çalışmasını sağlar, tüm sınav sonuçlarını rehberlik servisiyle birlikte değerlendirerek öğrencisinin gelişimini sürekli kontrol eder. Ayrıca mentor öğretmen veli ile sürekli diyalog halinde olarak veli, öğrenci, öğretmen arasındaki iletişimin sürekliliğini ve verimini sağlar. Mentor öğretmen, branş öğretmenleriyle birlikte, öğrencilerinin daha verimli bir sınav hazırlık süreci yaşaması için yıl boyunca çeşitli kültürel ve sportif aktiviteler düzenler.

 

LGS İlk Adım Programı
Bilsev Koleji öğrencilerinin LGS çalışması ağustos ayında LGS İlk Adım Programı ile başlar. Bu programda; 8. sınıf müfredatının ilk üniteleri bitirilirken matematik temeli eksik olan öğrencilerle birebir dersler yapılır. Program sonunda işlenmiş konulardan yapılacak tarama sınavıyla homojen sınıflar oluşturulur ve öğrencilerin kendi hızlarına uygun sınıflarda sınav hazırlığına başlaması sağlanır.
Eğitim-Öğretim Dönemi Çalışmaları
Okulumuzda hafta içi toplam 45 saat ders yapılmaktadır. Ders saatleri LGS’deki alt testlerin ağırlıklı katsayıları dikkate alınarak düzenlenmiştir. Katsayısı yüksek olan Matematik, Türkçe ve Fen Bilimleri derslerinin saatleri diğer derslere oranla yüksek tutulmuştur. 8. sınıf müfredatı deneyimli öğretmenlerimiz tarafından LGS başarısını arttırma hedefi doğrultusunda mart ayının sonunda eksiksiz bir şekilde bitirilir.
Birebir Ders Sistemi (BDS)
Öğrencilerin eksik oldukları veya kaçırdıkları konular öğrenci, veli veya öğretmenin talebi doğrultusunda birebir derslerle tamamlanır. Bu dersler tek bir öğrenciyle birebir yapılabildiği gibi küçük gruplar oluşturularak da yapılabilir.

 

Etütler-Sınavlar
Hafta sonları ve hafta içi ise akşamları yapılan etüt çalışmalarıyla LGS konuları sade ve özlü bir anlatımla gözden geçirilirken, yeni nesil yorum gerektiren PISA tarzı nitelikli sorular ve tarama testleri ile öğrencinin konuları tam olarak kavraması sağlanır. Okulumuzda deneme sınavları birinci dönem iki haftada bir, ikinci dönem ise her hafta olacak şekilde uygulanır.

 

LGS Yarıyıl Tekrar Programı
İlk dönemin son haftası ile yarıyıl tatilinin ilk haftasını kapsayan bu programda öğrenciler, o güne kadar gördükleri LGS konularını kolaydan zora doğru sıralanmış nitelikli sorulardan oluşan testlerle tekrar ederler. Öğretmenler tarafından belirlenen konu eksikleri ise ek ders ve birebir derslerle telafi edilir.

 

LGS Yıl Sonu Programı
Nisan ve Mayıs aylarını kapsayan bu programda öğrencilerimiz önce tüm LGS konularını özel hazırlanmış testlerle tekrar ederler, ardından ders bazında hazırlanan denemelerle konuları iyice pekiştirirler. Son olarak seri LGS deneme sınavı sürecine giren öğrencilerimiz eksiksiz bir sınav hazırlık süreci yaşamış olurlar.