IB İlk Yıllar Programı (PYP) Nedir?

PYP, 3 ila 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmıştır. Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanır. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.IB İlk Yıllar Programı; öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar, öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder, öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler, öğrencilerin, üzerine uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel oluşturacak kişisel değerler edinmelerine yardımcı olur.

IB PYP’de tanımlanmış olan altı ders; sosyal bilgiler – matematik – fen bilimleri – dil – sanat – beden eğitimi ve kişisel, toplumsal eğitim

IB İlk Yıllar Programı’nın en önemli ve en ayırt edici özelliği, altı disiplinler üstü temaya sahip olmasıdır. Bu temalar, IB Dünya Okullarına, yerel ve küresel sorunları müfredatlarına entegre etme fırsatı sunmanın yanı sıra öğrencilerin dersler kapsamındaki öğrenmenin sınırlarını aşarak “dışarıya açılmalarına” imkân verir.

  • Kim olduğumuz
  • Dünyanın işleyişi
  • Gezegeni paylaşma
  • Bulunduğumuz yer ve zaman
  • Kendimizi ifade etme yollarımız
  • Kendimizi düzenleme biçimimiz

Her bir tema, her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir. Ek olarak, tüm PYP öğrencileri yedi yaşından itibaren birden fazla dil öğrenme fırsatına sahip olur. Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar somut-tur, derinlemesinedir ve genelde bir-kaç hafta sürer.

Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğundan, öğrenciler bunların gerçek dünyayla bağlantısını görür,  bunlarla ilgilenir ve sorunları çözmeye çalışırlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Öğrenciler bir sorgulama ünitesinin, onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark eder ve öğretmenler de onların fikri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplarlar.

 

Sergi
Sergi, tüm öğrenciler açısından PYP’nin önemli bir parçasıdır. Programın son yılında öğrenciler, gerçek yaşama dair durumlar veya sorunlara yönelik çözümler belirlemelerini, araştırmalarını ve sunmalarını sağlayan ortaklaşa yürütülen, disiplinler ötesi bir sorgulama sürecine girerler. PYP’nin doruk noktası olan Sergi, öğrencilerin kendi öğrenimlerine ilişkin bağımsızlık ve sorumluluk ortaya koymaları için heyecan verici bir fırsat sunar.
OKULUMUZDA IB PYP İÇİN NELER YAPIYORUZ?
• Çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanıyoruz.
• Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla öğrencilerin bu çerçeveyi keşfetmesini sağlıyoruz.
• Öğrencilerimizin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlıyoruz.
• Bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik ediyoruz.
• Dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekliyoruz.
• Uluslararası bilinçlerinin gelişip zenginleşeceği bir temel oluşturacak kişisel değerler edinmelerine yardımcı oluyoruz.
Bizler Bilsev Koleji öğrenen topluluğu olarak siz değerli velilerimizden öğrencilerimizle yaptığımız her türlü çalışmaya, onlara kazandırmaya çalıştırdığımız olumlu davranışlara ve gerek akademik gerekse ruhsal refahları için eğitimi evde destek vermenizi rica ediyoruz. Birlikte, bilimle ve sevgiyle daha iyi ve barışçıl bir dünya için eğitim felsefesini benimsememiz gerektiğine inanıyoruz.

(Otorizasyon süreci için hazırlık aşamasındayız.)