Geri
“Daha İyi Bir Dünya İçin Eğitim”
Bilsev Koleji olarak, çevresine duyarlı, yaşadığı evrene saygılı, yüksek muhakeme gücüne sahip, araştıran, sorgulayan, bilimin ışığıyla yolunu çizen, değişen ve gelişen dünyada öncü bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu amaçla okulumuzda anaokulundan ortaöğretimin sonuna kadar “Daha İyi Bir Dünya İçin Eğitim’’ misyonuyla hareket eden Uluslararası Bakalorya (IB) İlk yıllar programı (PYP) MEB’in programıyla bütünleşmiş bir biçimde uygulanmaktadır. Bu program sayesinde, öğrencilerimizi ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlıyoruz.

 

Öğrenme Ortamları
Bilsev öğrencisi için bulunduğu her yer öğrenme ortamıdır. Bu bilinçle okulumuzdaki tüm ortamlar öğrenme ortamı olarak tasarlanmıştır. Ders içeriklerine göre düzenlenmiş özel tema sınıfları, atölyeler, laboratuarlar, spor ve aktivite alanlarıyla  öğrenme ortamları, yaparak-yaşayarak öğrenebilecekleri şekilde tasarlanmıştır.
Mentor Öğretmenlik
Okulumuzda uygulanan bu sistemle öğrencilerin kişisel,  sosyal ve kültürel yönden gelişimleri desteklenir. Mentor öğretmen veli ile sürekli diyalog halinde olarak, veli, öğrenci, öğretmen arasındaki iletişimin sürekliliğini ve verimini sağlar. Mentor öğretmen öğrencileri için rol modeldir, onların kendini keşfetmesi için güvenli bir ortam sunar. Bunların yanı sıra öğrencinin akademik gelişimini düzenli olarak takip ederek başarısının artmasına yardımcı olur.

 

Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik
Okul-Aile işbirliğiyle yürüttüğümüz psikolojik danışmanlık ve rehberlik çalışmalarımızla, tüm öğrencilerimizin sosyal, bilişsel ve akademik yönden sağlıklı gelişimlerine destek oluyoruz.
Bilsev Kütüphanesi
Okuma alışkanlığı tüm öğrencilerimize kazandıracağımız en önemli disiplindir. Bu amaçla oluşturulan okul kütüphanemiz çağdaş, zengin ve çok dilli arşivinin yanı sıra dijital olarak desteklenmektedir. Kütüphanemizde IB ilk yıllar programının altı disiplinler üstü temasına göre her sınıf düzeyi için ayrı gruplandırılmış çok özel bir kitaplığı bulunmaktadır. IB PYP koordinasyon ve akademik araştırma merkezi olarak planlanan kütüphanemiz, bireysel çalışma alanlarının yanı sıra okuma köşesiyle de öğrencilerimiz tarafından kullanılacaktır.